“SD40” ต่างกับ “SD40T” หรือไม่?

“SD40” ต่างกับ “SD40T” หรือไม่

“SD50” ต่างกับ “SD50T” หรือไม่

“SD” หรือ “Standard deformed bars” หรือ “ชั้นคุณภาพของเหล็กข้ออ้อย”

“T” หรือ “Temp-cored rebar” หรือ”เหล็กข้ออ้อยผลิตโดยผ่านกรรมวิธีทางความร้อน”

1.เหล็กข้ออ้อยที่มีสัญลักษณ์ตัวนูน “T” เป็นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนเท่านั้นโดยยังคงมีชั้นคุณภาพตามที่กำหนดไว้ใน มอก. 24-2548 ทุกประการ

2.สมบัติทางกลของเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนซึ่งประกอบไปด้วยกำลังดึง ความยืด และการดัดโค้งไม่แตกต่างกับเหล็กข้ออ้อยที่ผลิตจากการปรุงแต่งด้วยธาตุ

3.สมรรถนะในการต่อเหล็กเส้นที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนไม่มีความแตกต่างกับเหล็กข้ออ้อยที่ผลิตจากการปรุงแต่งด้วยธาตุ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และต้องจัดให้มีการทดสอบกำลังดึงของจุดต่อให้เป็น ไปตามมาตรฐาน และหลักปฏิบัติที่ดี

4.ความทนทานต่อไฟไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และหากนำไปใช้เสริมคอนกรีต และกำหนดระยะหุ้มให้เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎหมายจะมีสมรรถนะในการต้านทานไฟที่ดี ไม่แตกต่างกัน

สรุป เหล็กข้ออ้อยทั้งสองชนิดที่มีวิธีผลิตไม่เหมือนกันสามารถใช้ในงานก่อสร้างได้โดยมีข้อกำหนดการติดตั้งเดียวกันทุกประการนะครับ

Happy warehouse by warehouseprefab จึงนำเสนอข้อมูลความรู้สำหรับผู้รับเหมาสร้างโกดัง สร้างโรงงาน อาคารสำเร็จรูป และใช้ในการสร้างบ้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเหล็กในตลาดมาใช้งาน

#สร้างโกดัง #โรงงาน #อาคารสำเร็จรูป #โกดังให้เช่า

อ้างอิง: http://eitprblog.blogspot.com/2016/06/sd40t-sd50t.html

ปุ๊ ณภัทร อักษร : แฟนเฟจ