J-Bolt คืออะไร?

หลายคนคงสงสัยว่า  J-Bolt  คืออะไร?

หน้าตาเป็นแบบไหน แล้วอยู่ส่วนไหนของการก่อสร้างอาคารโรงงาน วันนี้ happy warehouse โดย warehouseprefab.com เรามีเกล็ดความรู้มาให้ สำหรับผู้ที่สงสัย

J- Bolt เป็นส่วนหนึ่งสำหรับยึดเสากับฐานราก

มีลักษณะเป็นเหล็กเกลียวรูปตัว J ที่ฝังไว้ในแบบหล่อตอม่อและคานคอดิน จัดให้ได้แนวและระดับตามแบบมาตรฐาน เพื่อวางติดตั้งเสาอาคารโรงงานสำเร็จรูป ที่ผลิตมาจากโรงงาน  เป็นขั้นตอนเริ่มตั้นของโครงสร้าง  และสำคัญมาก เพราะถ้าหากการวาง J-Bolt และเพลทเสาไม่ได้ตามแบบ อาจจะมีผลโดยตรงต่อความแข็งแรงในระยะยาวของอาคารสำเร็จรูป

J-Bolt หรือมักนิยมเรียกว่า แองเคอร์โบลท์ (anchor bolt) มักมีลักษณะเป็นเหล็กเกลียวรูปตัว J หรือ รูปอื่นๆก็ได้ ตามการออกแบบ แต่ที่จริงๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปตัว J จะเป็น bolt รูปร่างอะไรก็ได้ ที่มีขนาดและใช้ยึดเสา เพลทเหล็กแผ่นฐานเสา (Base Plate) และโครงสร้างตอม่อฐานรากให้แข็งแรง ตามการออกแบบทางวิศวกรรม

anchor มาจากคำว่า anchor ที่แปลว่า “สมอ”   หรือ น้ำหนักถ่วงให้เกาะดินเพื่อไม่ให้เคลื่อนไปที่อื่น

bolt  น๊อดเกลียวนอก (ตัวผู้) คือ น๊อต bolt ชนิด ที่ใช้ในการยึด “ฐานรากของโครงสร้าง” เข้ากับ “โครงสร้างเสาหลัก”

Base Plate คือ แผ่นเหล็กที่ยึดเสากับ J-Bolt ด้วยน็อต เหล็กเพลทจะเป็นตัวช่วยสำหรับการทำระดับเสาและช่วยกระจายแรงได้

เมื่อดินตั้งเสา เพลท บน J-bolt เรียบร้อยดีแล้ว หลังจากนั้นจะเทซีเมนต์ผสมพิเศษให้ค่ารับกำลังอัดสูง หรือที่เรียกว่า นอนชริ้งเกร้าท์ (non-shrink grout) หรือ ปูนเกร้าท์ ซึ่งจะมีการไหลตัวดี ไม่มีการหดตัว และบ่มคอนกรีต โดยยึดกับเพลทเสา ใช้น็อต ใส่แหวนด้านบนและขันน็อตให้แน่น เสาอาคารก็จะแข็งแรง รับน้ำหนักและค่าอื่นๆได้ ตามการออกแบบ

ทั้งหมดนี้ถือเป็นกระบวนการ การติดตั้งโครงสร้างส่วนของเสากับฐานราก ในการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป

หลายคนคงสงสัยว่า  J-Bolt  คืออะไร?  เป็นส่วนใหนของการสร้างโกดัง โรงาน อาคารสำเร็จรูป คงจะได้รับความรู้กันแล้วนะครับ