โครงถัก(Truss)คืออะไร #โครงหลังคาโกดังสำเร็จรูปhappywarehouse

“โครงถัก (Truss) คืออะไร ?”

โครงถัก (Truss) หรือโครงข้อหมุน คือโครงสร้างที่เกิดจากชิ้นส่วนหลายชิ้นประกอบกันเป็นรูปทรงเราขาคณิต จนกลายเป็นโครงสร้างที่พาดระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เช่น โครงถักหลังคาที่พาดระหว่างช่วงเสา 2 ต้น หรือโครงถักสะพานที่พาดระหว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำ เป็นต้น โครงถักเป็นโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา แต่สามารถรับน้ำหนักได้มากและมีช่วงวางพาดได้กว้าง โดยปัจจุบัน happy warehouse สามารถออกกว้างได้สูงสุดอ50m โดยไม่มีเสากลาง จึงช่วยประหยัดโครงสร้างได้มากพอสมควร รวมถึงสามารถออกแบบรูปทรงให้สวยงามได้หลากหลายตามต้องการ เช่น ทรงจั่ว ทรงโมเดิร์น(เพิงหมาแหงน) หลังคาโค้ง หรือ หลังคาแบบ2สเต็ป

วัสดุที่ใช้เป็นโครงถัก(Truss)ทั่วไป ได้แก่ ไม้ เหล็กรูปพรรณท่อแป็บ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้างที่ต้องการนำไปใช้งาน เช่น หากเป็นโครงหลังคาบ้านที่มีช่วงกว้างไม่มาก จะใช้โครงถักเหล็กกัลวาไนซ์หรือโครงถักไม้ ส่วนอาคารโรงงาน โกดังสำเร็จรูป คลังสินค้าขนาดใหญ่ จะใช้เหล็กรูปพรรณเกรดดี แข็งแรง เพื่อรองรับโครงสร้างขนาดใหญ่ โดยต้องการใช้พื้นที่อาคารที่ไม่มีเสาตรงกลาง เป็นนวัตกรรมการออกแบบที่ Happy Warehouse สร้าง

ที่มาและภาพ :http://www.scgexperience.co.th/home-idea/new-home/ศัพท์คนสร้างบ้าน-โครงถัก.aspx