โกดังสีเหลือง สุราษฎร์ธานี สวยงาม

โกดัง อ.พุนพิน จ.สุราษค่ะ ขนาด 10x15x5 เมตร ผนังสีเหลือง ก่อปูนสูง 1 เมตร รวมงานพื้น 1,065,000 บาทค่ะ

Cr:นับดาวhappy