Update หน้างานโกดังให้เช่า #ตำหรุแพรกษา #คลองขุด #บางพลี

Update งานสร้างโกดังให้เช่า พื้นที่ บางพลี ตำหรุ แพรกษา อาคาร300-1000 ตรม ผู้เช่าสามารถเลือกขนาดได้ตามความต้องการ ราคา100-120 บาท/ตรม