สํานักงานและคลังสินค้า ขนาด 40x58x8 เมตร ชั้นลอย 240 ตรม. หน้างาน : สมุทรสาคร มูลค่างาน : 12 ล้านบาท ไม่รวมงานพื้น

฿12,000,000

สํานักงานและคลังสินค้า ขนาด 40x58x8 เมตร ชั้นลอย 240 ตรม. หน้างาน : สมุทรสาคร มูลค่างาน : 12 ล้านบาท ไม่รวมงานพื้น

สํานักงานและคลังสินค้า ขนาด 40x58x8 เมตร ชั้นลอย 240 ตรม. หน้างาน : สมุทรสาคร มูลค่างาน : 12 ล้านบาท ไม่รวมงานพื้น