สัญญางานใหม่ สร้างคลังสินค้า ขนาด 20×45×9 m. ติดตั้งเครน รวมงานพื้น ไม่รวมงานไฟฟ้า

ราบรื่นๆ รวยๆ สัญญางานใหม่ สร้างคลังสินค้า ขนาด 20×45×9 m. ติดตั้งเครน รวมงานพื้น ไม่รวมงานไฟฟ้า

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ #Happywarehouse

สร้างคลังสินค้า 20×45×9m ติดตั้งเครน

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

มูลค่างาน 7 ล้านบาท รวมพื้น ไม่รวมงานไฟฟ้า