กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างใกล้แหล่งน้ำสาธารณะต้องมีระยะร่น

“กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้ว่า หากจะก่อสร้างหรือดั […]

กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างใกล้แหล่งน้ำสาธารณะต้องมีระยะร่น อ่านเพิ่มเติม »