จะดูได้อย่างไร ว่าเหล็กที่ใช้ได้มาตรฐาน?

จะดูได้อย่างไร ว่าเหล็กที่ใช้ ได้มาตรฐาน?


ไม่ว่าจะในแง่ของเจ้าของอาคารเอง หรือแม้แต่ผู้ออกแบบหรือวิศวกร หลายคนอาจสงสัยว่าเหล็กที่ช่างหรือผู้รับเหมาเลือกใช้นั้น เป็นเหล็กที่ได้มาตรฐานหรือไม่ ครั้งนี้เรามีสิ่งที่ควรสังเกตง่ายๆมาฝากกัน 3 ข้อ เป็นวิธีตรวจสอบเหล็กรูปพรรณรีดร้อนของแท้ จากสิ่งต่อไปนี้ครับ

1. ตัวอักษรนูน แสดงชื่อผู้ผลิต เช่น SYS

 

     2. ตัวอักษรนูน แสดงตัวเกรดสินค้า เช่น SS400, SM520

     3. ฉลากสินค้า (Sticker) แสดงข้อมูลสินค้าบนเหล็กทุกท่อน

จากมาตรฐานและข้อกำหนดนี้ คือ เหล็กที่โกดังHappy Warehouse เลือกใช้ในการออกแบบสร้างโกดัง โรงงาน อาคารสำเร็จรูปให้กับลูกค้าให้เหมาะกับงานนั้นๆ เช่น H-Beam, I-Beam และ Wide-Flange ตามขนาดตามหลักวิศวกรรม และต้องเป็นเหล็กเกรดมาตรฐาน

ที่มา: Page SYS Steel