ความผิดพลาดของการไม่ควบคุมงานให้ดี…อาคารทุกขนาดต้องควบคุมโดยวิศวกรที่ชำนาญ

อุทาหรณ์ปล่อยให้ ผรม.ทำงานผิดวิธี..!!!

นี่ก็เป็นภาพอีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจแชร์เป็นอุทาหรณ์ ของ ผรม.ชาวบ้านได้มีโอกาสสร้างอาคาร warehouse ขนาดใหญ่ในราคาถูกๆ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ก่อสร้างอาคารมามากมาย…หลายๆอาคาร

เรื่องคุณภาพไม่ต้องพูดถึง ฯลฯ (เขาคุยอ้างสรรพคุณว่าอย่างนั้น..!!)

เสาอาคารนี้สูงชะลูดขึ้นไป 8.20 m.

ต้นกลางสูง 13.00 m. พท. 19,500 ตร.ม.

เนื่องจากการวางตำแหน่งฐานรากผิด จึงต้องมีการดัดเหล็กเสาตามรูป ถ้าไม่ดัดก็วาง Truss ไม่ได้

ผรม. อธิบายอีกว่า ตอนที่กำหนดตำแหน่งฐานราก ใช้ตลับเมตรดึงระยะทีละ 5.00 m. ทีละตัวๆ ก็เลยคลาดเคลื่อน เขาอธิบายว่าอย่างนั้น (ประมาณว่าไม่ใช่ความผิด ผรม. แต่เป็นความผิดของคนงานและตลับเมตร) ผู้ออกแบบและวิศวกรควบคุมงาน ได้ออกแบบวิธีแก้ไขให้ ทางเลือกในการแก้ไข อย่างละเอียด และถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่สุดท้ายสร้างยังไงก็เบิกเงินได้ครบจึงไม่จำเป็นต้องสนใจใคร ในที่สุดผลงานก็เป็นอย่างที่เห็น

ดังนั้น ทุกงานอาคาร ทุกขนาดต้องใช้ทีมงานที่ทีความชำนาญ สร้างและติดตั้งงานตามขั้นตอน ตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และมีการตรวจสอบระหว่างการสร้าง หากพบความผิดพลาดควรแจ้งวิศวกรทราบทันที เพื่อหารทางแก้ไข ด้วยหลักทางวิชาการ ไม่ใช่แก้ตามใจ หรือแก้ไขผิดวิธี ตาม ผรม.

Cr:เฟสบุ็ควุฒิวิศวกรโยธา

@เฉพาะฉะนั้น Happy warehouse เราใส่ใจทุกขั้นตอนการสร้าง ด้วยการออกแบบ และควบคุมงานโดยวิศวกรชำนาญการทุกขั้นตอน เพื่ิอคุณภาพของงาน